Csoport


Vállalati kultúránk

Munkatársaink jelentik legnagyobb erősségünket

Vállalati kultúránkat a kölcsönös tisztelet, nyitottság és bizalom jellemzi. Ezen az alapon szoros kötelék alakult ki a vállalat és alkalmazottai között. Sok alkalmazott évtizedek óta hűséges a HÜBNER-hez - és ezért hálásak vagyunk.

A HÜBNER a vállalati nyugdíj-hozzájárulással, valamint a célmegállapodások és bónuszok formájában megvalósuló nyereségrészesedéssel megadja a dolgozóinak a szükséges - és megérdemelt - biztonságot.

Értékeink

Szilárdan hiszünk abban, hogy vállalatunk sikere nagyban függ az értékeinktől és attól, ahogyan együtt dolgozunk. Vállalati értékeink minden alkalmazott számára kötelező érvényűek, mert ezek jelentik az alapkövét annak, hogy mindenki jól érezze magát nálunk.

„Tegyél azért hogy megértő légy, mielőtt azt akarnád, hogy megértsenek.”

Nemzetközileg pozícionált családi vállalkozásként különösen nyitottak vagyunk más emberek és gondolkodásmódok iránt. Arra törekszünk, hogy megértsük mind külföldi kollégáinkat saját hazánkban, de természetesen a nemzetközi kirendeltségeken dolgozó kollégáinkat és globális üzleti partnereinket is személyes és nemzeti motivációikban.

A nyitott gondolkodásmóddal elősegítjük a nyílt és őszinte eszmecserét - akár a saját munkahelyi és munkával kapcsolatos feladatainkon túl is -, és más nézőpontokat is bevonunk a véleményalkotásba.

Továbbra is lelkesek vagyunk új dolgokat tanulni, megosztani tudásunkat másokkal, és aktívan és konstruktívan kezelni a változásokat. Nyitottak vagyunk és készen állunk arra, hogy tanuljunk ügyfeleinktől és üzleti partrereinktől. A gyakorlatban is előrelátóak
vagyunk, és új, ígéretes tevékenységeket keresünk vállalatunk számára.

Így új ötleteket és innovatív gondolatokat generálunk, és ezzel új munkahelyeket biztosítunk. Mindenféle viszonylatban a sokrétűséget támogatjuk - függetlenül a nemtől, kortól valamint nemzeti, kulturális és etnikai származástól függően.

„Mond meg, mit akarsz tenni, és tedd, amit modtál.”

A bizalom az alapja az együttműködésünknek, hiszen csak bizalom alapján lehetünk nyitottak. Annak érdekében, hogy hosszú távon sikeresek legyünk és maradjunk, nyíltan kommunikálunk, visszajelzést adunk, szavaink kötelező érvényűek, és megbízhatóan cselekszünk. A bizalom légkörében az ellenőrzéseket és a szabályozási dokumentumok számát a szükséges mértékre korlátozzuk.

Tisztelettel és őszintén bánunk egymással és külső üzleti partnereinkkel, így biztosítva a harmonikus együttműködést. Felelősséget adunk alkalmazottainknak, és megbízunk döntéseikben. A hibákat - amennyire lehetséges - együttesen, hatékony támogatással és jó felkészüléssel kerüljük el. Úgy tekintünk rájuk, mint egy lehetőségre, hogy továbbfejlesszük képességeinket, különösen a kommunikációnkat.

"Bánj úgy a partnereddel, ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak."

Számunkra az igazságosság azt jelenti, hogy támogatjuk minden egyén egyenlő elbánásra vonatkozó igényét.
Tiszteljük mások hozzáállását és viselkedését, igyekszünk megérteni indítékaikat, és
szükség esetén építő jellegű kritikát fogalmazunk meg. Vezetőink és munkatársaink felelőssége, hogy érthető módon járjanak el, és őszinték legyenek partnereikkel szemben. Párbeszédre és konszenzusra törekszünk, értékeljük egymás erősségeit, de nyíltan felvállaljuk egymás gyengeségeit is.

Vezetőként figyelmet fordítunk a magánélet és a szakmai élet összeegyeztethetőségére, és minden munkavállalónak lehetőséget biztosítunk a továbbfejlődésre, amikor csak lehetséges. Szeretnénk biztosítani a vállalat és alkalmazottaink hosszú távú jólétét, és nem tűrjük a zaklatást, a megaláztatást és az önkényeskedést.

„Egy erős „Mi” tudat jellemez bennünket.“

Csak kölcsönös támogatással érhetjük el együtt azt az erőt, amely lehetővé teszi, hogy megbirkózzunk a nagy feladatokkal is, és sikeressé tesz bennünket. A különböző munkafolyamatokban kapott apró segítségek sokkal hatékonyabbá tehetik a munkát. Nem adjuk fel, még többszöri segítségnyújtás, hosszú idő és viszonzás nélkül sem. Egy nyílt beszélgetésnek arról, hogy hogyan látjuk a kölcsönös segítségnyújtást a vállalatunk számára jó együttműködés szempontjából, máris a kívánt sikerhez vezethet.

Nemzetközileg is segítünk egymásnak a HÜBNER szövetségen keresztül: Számos munkatársunk meghatározó szerepet játszott abban, hogy a fontos piacokon új HÜBNER-vállalatokat alapítottak, és külföldi munkavállalónkat integrálták a vállalatcsoportba. Ez megteremtette a kölcsönös segítségnyújtás alapját, amely már sokszorosan bizonyította értékét.

„Ne vedd olyan komolyan magadat és mutass megértést a környezet iránt.”

Ugyanúgy örülünk a közösen elért teljesítményünknek, mint annak, hogy személyesen is osztozunk az elért sikerben. Így biztosak lehetünk abban, hogy a jövőben a mottóhoz hűen jól fogunk fejlődni: A medve bundáját csak azután lehet szétosztani, ha már egyesült erővel levadászták, és nem amikor úgy döntenek, hogy medvevadászatra indulnak.

A szerénység azt jelenti, hogy a közjó érdekében végzett teljesítményt a nyereségből való megfelelő részesedés elé helyezzük; mert csak így lesz biztos a siker. Tudjuk, hogy miben vagyunk jók, de azt is, hogy min kell közösen dolgoznunk, és a hibáinkhoz úgy állunk hozzá, hogy a lehető leghamarabb kijavítjuk őket, és megtanuljuk elkerülni őket.

Felelősen és költségtudatosan használjuk erőforrásainkat, és társadalmilag és ökológiailag felelősségteljesen járunk el. A szerénységről vallott felfogásunk a vállalati stratégiánkban is tükröződik, amely a rövid távú profit elé helyezi alkalmazottaink és a vállalat hosszú távú biztonságát.

„Egy barátságos szó többet ér, mint amibe kerül. Az emberek közötti pozitív kapcsolatok adnak értéket az élethez.”

A megbecsülés a különbözőség elfogadásával, tiszteletével, elismerésével és tolerálásával fejeződik ki mindennapi kapcsolatainkban és cselekedeteinkben. Figyelmesen, tisztelettel és tisztességesen bánunk egymással és üzleti partnereinkkel. Megbízunk egymásban, csapatként működünk, és a sokszínűséget lehetőségnek tekintjük.

Szorosan együttműködünk, és megosztjuk egymással a vállalaton belüli tudást és információkat. Visszajelzést adunk egymásnak, és nyíltan és konstruktívan kezeljük a hibákat.

Kollégáink pozitív eredményeit dicsérettel ismerjük el, személyes erősségeiket és a vállalat számára kiváló ötleteiket támogatjuk, és figyelembe vesszük véleményüket. Kölcsönös támogatásunk és csapatmegértésünk nem ismer országhatárokat

„Tedd nyilvánossá a motívumaidat arra, hogy miért teszel vagy nem teszel valamit.”

Nyíltan, világosan és megfelelő módon kommunikálunk mind a belső, mind a külső partnerekkel.

Az információkat időben, a titoktartás tiszteletbentartása mellett osztjuk meg. Az átláthatósággal szembeni kötelezettségünk önfegyelemhez vezet és erősíti az igényünket arra, hogy a feladatainkat a lehető legjobban végezzük el. Világos és érthető szabályokat és folyamatokat követünk kötelező módon.

A stratégiai, átmeneti titoktartás esetében a sikerkilátások biztosításának hátterében partnereink és munkatársaink bizalmára számítunk.

„Tevékenységünk összhangban van az értékeinkkel.”

Az integritás számunkra a vállalati értékek és a saját tevékenységek közötti egyezést jelenti.

Az integer élet azt jelenti, hogy megbízható iránytűvel rendelkezünk cselekedeteinkhez, és így a személyes fejlődés előfeltétele is. Elősegítjük értékeink rögzítését és felismerhetőségét mindennapi cselekedeteinkben, és arra törekszünk, hogy azokat tartósan és megélhetően fenntartsuk.

Az integritás a vezetésről alkotott felfogásunkban is tükröződik: Az inspirálás, a meggyőzés, a motiválás, a bátorítás és a támogatás vezetői kultúránk központi elemei, amelyeket világszerte népszerűsítünk és követelünk.